Thang máy tải hàng

THANG MÁY HITECHCO

Thang máy tải hàng hay cũng có thể gọi là thang máy nâng hàng, hiện nay loại thang máy này rất phổ biến trong các nhà máy, xí nghiệp, phân xưởng… Nói chung nhiệm vụ chính là nâng tải các hàng hóa di chuyển qua các tầng trong nhà máy phục vụ cho việc cất trữ, rời kho hay lưu chuyển sản xuất trong các nhà máy.

Đang hiện 1 - 13 của 13 kết quả