Dự án thang máy văn phòng công ty nhựa y tế

Loại thang máy *: M93944442

Vị trí lắp đặt: Góc nhà

Kích thước sàn thang: (L) 1100x1376mm

Dự án: Nhà máy

2

Kích thước sàn thông thủy: (L) 1520x1530mm