All products

1330 tỷ

Doanh thu 2020

10 Dự án

Đã hoàn thành

200 Người

Quy mô nhân sự

8000 Khách hàng

Đồng hành và tin tưởng

Customer information

Elevator configuration